เพลงกล่อมเด็ก

, 14 มิถุนายน 2555


เพลงกล่อมเด็กของอำเภอแม่เปิน คล้าย ๆ กับเพลงกล่อมเด็กทั่วไปของคนในภาคกลาง ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตของท้องถิ่นหรือการดำเนินชีวิตประจำวันของชาวบ้าน อาจจะไม่มีความหมายอะไรมากมายนัก แต่แฝงไว้ด้วยความรักความผูกพันความห่วงใยในตัวลูก เพลงกล่อมเด็กนี้เป็นเพลงพื้นบ้านที่มาจากภาคตะวันออกเฉียงหนือ (ภาคอีสาน) ใช้กล่อมให้เด็กนอน ไม่ว่าเด็กกำลังร้องไห้หรือ เด็กขึ้แย เมื่อได้ฟังเพลงแล้วเด็กก็จะหยุดฟัง จนเพลินและหลับไปในที่สุด เนื้อเพลงดังนี้เออ…เอ้อ…เออ…เอ้อ…อือ…อื้อ…อือ…อื้อ… นอนเด้อหล้าหลับตาแม่สิกล่อม นอนอู่ป้อมหลับแล้วแม่สิไกว แม่ไปไฮ่สิกี่ไก่มาหา แม่ไปนาสิกี่ปลามาป้อน แม่เลี้ยงม่อนอยู่ในป่าสวนม่อน เก็บม่อนมาก็มาเกี๋ยม่อนน้อย ลูกอีสร้อยก็ตำหูกแปะแปะ สานกระแตะมาให้ลูกเล่น ลูกบ่เล่นก็กองก้นกองกอย ไฟไหม้ไหมก็ลายปานกับแก้ กับแก้ฮ้องก็อู้โล…อู้โล ตั๊กแตนโมสี่โตห้าบาท ไปตลาดสี่บาทห้าโต เออ…เอ้อ…อื้อ…อือ…อือ…อื้อ…