การเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน

, 18 มิถุนายน 2555


เห็ดนางฟ้าภูฐานในบริบทในการดำรงชีวิตมนุษยชาติ มีองค์ประกอบสำคัญหลายอย่าง อาทิ อาหารก็เป็นสิ่งสำคัญของการดำรงชีวิต ประจำวันของแต่ละภาคและท้องถิ่นโดยเฉพาะเป็นที่ชื่นชอบของทุกภูมิภาคนั้น ๆ เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา ตามประเภทอาหารหลัก ๕ หมู่ ที่มีประโยชน์และคุณค่าทางโภชนาการ ซึ่งมีทั้งโปรตีน คาร์โบไฮเดรด เป็นวัตถุดิบที่จะนำมาประกอบอาหาร ทั้งคาว หวาน และเป็นที่ชื่นชอบของทุกกลุ่มอายุ อีกอย่างหนึ่งของคนอีสาน ก็คือ เห็ด และเห็ด มีหลายชนิด ทั้งที่เกิดจากธรรมชาติ และการคิดสร้างสรรค์ จากเทคโนโลยีสมัยใหม่ จากผลการวิจัยของภาครัฐ และภาคเอกชนว่าคุณค่าของเห็ดมีคุณค่าทางโภชนาการ สามารถทำได้ง่าย หาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไป ขบวนการผลิตไม่ซับซ้อน ดูแลง่าย เป็นอาหารที่ผู้บริโภคต้องการะ ราคาย่อมเยา คือ เห็ดนางฟ้าภูฐาน การลงทุนไม่มากมายสำหรับนายธนดล วรรณทอง ทำเป็นโรงเห็ด โดยใช้ไม้ยูคาลิปตัส เป็นเสาหลังคาใช้หญ้าแฝกใช้ต้นทุน ในการทำต่อหนึ่งโรงขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๔ เมตร งบประมาณ ๓,๐๐๐ แต่สามารถใช้โรงเห็ดได้ ๑ ปี จึงเปลี่ยนที่ปลูกเพราะป้องกันการเกิดเชื้อรา ซึ่งเกิดรายได้ทุกวัน ไม่พอเพียงสำหรับการความต้องการของผู้บริโภคราคา: จำหน่ายกิโลกรัมละ ๙๐ บาทชื่อภูมิปัญญา: นายธนดล วรรณทอง อายุ ๔๗ ปี บ้านเลขที่ ๖๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นอุปกรณ์การทำโรงเห็ดนางฟ้าภูฐาน๑. ไม้ยูคาลิปตัส/ไม้ไผ่๒. สายพลาสติก๓. ท่อพีวีซี๔. ผ้าแสลมสีดำ๕. หลอดไฟฟ้า๖. หลังคาหญ้าแฝกขั้นตอนการจัดวางเชื้อเห็ดโดยการจัดวางก้อนเชื้อเห็ดเป็นชั้น ชั้นที่ ๑ จะห่างจากพื้นประมาณ ๒๐ ซ.ม. และวางเห็ดซ้อนกันขึ้น ประมาณ ๑๐-๑๒ ชั้น หรือตามความสะดวกในการปฏิบัติงาน ชั้นล่างจะใช้พื้นทรายโรย ให้หนารดน้ำให้ชุ่ม เพราะทรายจะเป็นตัวเก็บความชื้นไว้ได้ดีฤดูแล้ง ทำให้โรงเรือนมีความชื้นสม่ำเสมอหลังจากจัดวางเชื้อเห็ดเรียบร้อยแล้ว ให้รดน้ำทุกวัน (วันละ ๓ ครั้ง เช้า กลางวัน เย็น) โดยไม่ให้ถูกปากถุง อีก ๗ วันต่อมา จึงเปิดปากถึงเห็ด และให้รดน้ำทุกวัน ประมาณ ๑๐-๑๕ วัน เห็ดจะทยอยออกดอก ออกมาเรื่อย ๆนา