ไข่เค็มสมุนไพร

, 18 มิถุนายน 2555

ชื่อ นางประสม จันดา เกิดเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2492 อยู่บ้านเลขที่ 8/1 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโรง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18140 โทรศัพท์ 0 3638 3047

ประวัติความเป็นมาเดิมทีนางประสม จินดา มีอาชีพแม่บ้าน ทางสำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค มีโครงการให้ความรู้ในด้านแปรรูปอาหาร มีวิทยากรมาสาธิตให้ชาวบ้าน นางประสมมีความสนใจจึงสมัครเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ และได้เลือกการทำไข่เค็ม ก็ได้ศึกษาเรียนรู้จนครบหลักสูตร เมื่อปี พ.ศ.2532 ก็ได้ดัดแปลงการทำ "ไข่เค็มธรรมดา" มาเป็น "ไข่เค็มสมุนไพร" โดยทำการทดลองมาหลายปี จึงได้ไข่เค็มสมุนไพรที่อร่อยและมีคุณภาพจนถึงปัจจุบัน

นางประสม ได้บอกเคล็ดลับในการทำไข่เค็มสมุนไพรที่อร่อยและมีคุณภาพ คือ

1.จะต้องเป็นไข่เป็ดจากเป็ดไล่ทุ่งเท่านั้น เพราะถ้าซื้อไข่เป็ดจากตลาด บางครั้งจะเจอไข่เป็ดเก่า หรือเน่า ถ้านำมาทำไข่เค็มจะไม่อร่อยและมีกลิ่นเหม็นเน่า โดยใช้ไข่เป็ดไล่ทุ่งเท่านั้น เพราะว่าไข่แดงใหญ่ เมื่อเป็นไข่เค็มแล้ว ไข่แดงจะมันและอร่อยด้วย

3.ได้นำสมุนไพรหลายชนิดมาผสมหลายชนิดด้วยกัน เช่น ใบเตย ตะไคร้ ขิง ขมิ้นไพร แต่ก็ยังไม่ได้ผลเท่าควร จึงได้ใช้สมุนไพรเพียงชนิดเดียว ก็คือ ขมิ้นไพร ได้ผลดี จากการชมของลูกค้าหลาย ๆ คน จึงได้ยึดอาชีพทำไข่เค็มสมุนไพร จนถึงปัจจุบัน

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำไข่เค็มสมุนไพร

1.ไข่เป็ดไล่ทุ่งตามที่ต้องการ

2.ถังดอง (ถังพลาสติกอย่างดี)

3.ภาชนะสำหรับล้างไข่เป็ด

4.เกลือเม็ด

5.น้ำ

6.สารส้ม

7.เตา

8.กะทะ

วิธีทำไข่เค็มสมุนไพร

1.คัดไข่เป็ดไล่ทุ่งที่มีขนาดใหญ่ และนำมาล้างให้สะอาด และผึ่งให้แห้ง

2.ต้มน้ำเกลือให้เดือด และนำขมิ้นไพรผสมกับน้ำเกลือ แล้วทิ้งไว้ให้เย็น

3.นำไข่เป็ดที่เตรียมไว้ลงไปในพาชนะที่เตรียมไว้

4.นำน้ำเกลือผสมขมิ้นไพรเทให้ลงไปที่พาชนะใส่ไข่เป็ดให้ท่วมไข่เป็ด ทิ้งไว้ประมาณ 20-25 วัน ก็จะได้ไข่เค็มสมุนไพร แต่ยังรับประทานไม่ได้

5.นำไข่เค็มมาต้มประมาณ 1 ชั่วโมง จนไข่เค็มสมุนไพรสุก ก็ประทานได้

คุณสมบัติพิเศษของไข่เค็มสมุนไพร คือ สามารถแก้ไข้หวัดได้