งานแสดงศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ

, 20 มิถุนายน 2555


เป็นการจัดงานแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ ครั้งที่ ๑ ซึ่งมูลนิธิน้ำใจให้สังคมอำนาจเจริญได้เชิญทูตวัฒนธรรมจาก ๑๖ ประเทศมาร่วมงานแสดงที่จังหวัดอำนาจเจริญโดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์