นายหมั้ว รำไพ ทำกระบวย

, 26 มิถุนายน 2555

นายหมั้ว รำไพ เกิดวันที่ 12 เมษายน 2586 เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยมีความสามารถในการทำกระบวยจากกะลามะพร้าว

กระบวย เป็นภาชนะตักน้ำทำด้วยกะลามะพร้าวมีด้ามถือ ในสมัยก่อนตามหน้าบ้านของชาวชนบท มักจะตั้งซุ้มโอ่งน้ำหรือเรียกว่าโอ่งน้ำเย็น ใครเดินผ่านเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ากระหายหิวจะแวะดื่มน้ำ แม้ขึ้นไปเยี่ยมเยียนบนบ้านเรือน จะรีบตักน้ำมาต้อนรับแขกเป็นอันดับแรก เพราะเดินทางเหนื่อยมาไม่มีอะไรดีไปกว่าการได้ดื่มน้ำแก้ความกระหาย การตั้งซุ้มโอ่งน้ำหน้าบ้านเป็นการแสดงถึงความมีน้ำใจของชาวชนบทอย่างหนึ่ง และการใช้ภาชนะตักน้ำดื่มวางคู่กับโอ่งน้ำจะใช้กระบวยกะลามะพร้าวเป็นส่วนใหญ่ เพราะกะลามะพร้าวเป็นวัสดุที่หาง่ายในหมู่บ้าน

อุปกรณ์ในการทำ

๑. เครื่องเจียไฟฟ้า

๒. มะพร้าวห้าว1/2ลูก

๓. เลื่อยเหล็ก

๔. ไม้สักหรือไม้ที่เหมาะแก่การทำด้าม

๕. เครื่องเจาะรู

๖. เหล็กอะลูมิเนียม

๗. ค้อน

๘. คีม

๙. น้ำมันขัดเงา

ขั้นตอนในการทำโครงงาน

๑. เจียมะพร้าวให้เป็นรูปกระบวยตักน้ำ

๒. เจียไม้ที่ต้องการทำด้ามตกแต่งให้เป็นรูปด้าม

๓. นำกระบวยตักน้ำกับด้ามมาประกอบกันให้เป็นรูปร่าง

๔. เจาะรูที่ไม้ด้ามระหว่างด้ามกับกระบวยตักน้ำ

๕. ใส่เหล็กอะลูมิเนียมเพื่อยึดให้ด้ามกับกระบวยตักน้ำติดกัน

๖. นำน้ำมันขัดเงามาเคลือบกระบวยตักน้ำ