สำนักปฎิบัติธรรมสวนแก้ว

, 04 กรกฎาคม 2555


สำนักปฎิบัติธรรมสวนแก้ว ราชบุรี จัดตั้งองค์กรทางพระพุทธศาสนา จัดตั้งขั้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๖ เพื่อเป็นศูนย์กลางการปฎิบัติกิจวัตร สวดมนต์เจริญจิตภาวนา และพิธีกรรมทางศาสนา ชื่อ สำนักปฎิบัติธรรมสวนแก้ว (สาขาวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กทม.) มีแหล่งศึกษาเรียนรู้พุทธสถาน โดยมีแม่ชีหวานใจ ชูกร เป็นเจ้าสำนักปฎิบัติธรรมสวนแก้ว