กล้วยฉาบรสหวาน

, 04 กรกฎาคม 2555

กล้วยฉาบรสหวาน

เนื่องจากหมู่บ้านป่ากล้วย เป็นแหล่งที่มีการปลูกกล้วยได้แก่กล้วยไข่และกล้วยน้ำว้ามากที่สุดในอำเภอสะเมิง กลุ่มแม่บ้านจึงหาวิธีการนำกล้วยที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ ให้ได้ประโยชน์สูงสุด จึงได้คิดวิธีการแปรรูปกล้วยให้สามารถเก็บไว้ได้นาน อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ต่อมากลุ่มแม่บ้านจึงรวมตัวกันจัดตั้งเป็น “กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรรอยพระพุทธบาทป่ากล้วย” เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๔ โดยมีนางแพรวเพ็ญ แก้วมา เป็นประธานกลุ่มแม่บ้าน ซึ่งในตอนแรกมีเพียงกล้วยอบ ต่อมาได้มีผลิตภัณฑ์อีกหลายชนิด ได้แก่ กล้วยสุกทอด,กล้วยอบ,กล้วยฉาบรสหวาน,รสเค็มและรสบาร์บีคิว ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของอำเภอสะเมิง เพราะมีชื่อเสียงด้านความอร่อย สด สะอาด เรียกได้ว่าถ้ามาสะเมิงจะต้องซื้อเป็นของฝากจุดเด่นของกล้วยฉาบของอำเภอสะเมิง คือผลิตจากกล้วยไข่ (กล้วยส้ม) วัตถุดิบจากท้องถิ่น

เครื่องปรุง/ส่วนผสม

๑. กล้วยไข่ดิบ

๒. เนย

๓. น้ำตาลปี๊ป

๔. น้ำมันปาล์ม

ขั้นตอน/วิธีทำ

๑. เลือกกล้วยไข่ดิบมาปอกเปลือก

๒. นำกล้วยมาแช่น้ำไว้สักครู่ จึงนำมาผึ่งให้สะเด็ดน้ำ

๓. นำกล้วยมาไสกับเครื่องไสกล้วย เป็นแผ่นบางๆ

๔. นำกล้วยที่ไสแล้วมาชั่งในอัตราส่วน กล้วยดิบ ๓ กิโลกรัมครึ่ง ต่อเนยและน้ำตาลปี๊บ ๑ กิโลกรัม

๕. เตรียมตั้งกระทะ เทน้ำมันที่ผสมเนย รอจนร้อน

๖. นำกล้วย เนย น้ำตาลปี๊บ ลงทอดพร้อมกันในน้ำมัน (ประมาณ ๑๒-๑๕ นาที) คนตลอดเวลา จนกล้วย

เหลืองสวยงามดี และใช้กระชอนตักขึ้น พักไว้บนกระจาด เพื่อให้สะเด็ดน้ำมัน ใช้ทัพพีคนให้ทั่วจนเย็นแล้วจึงบรรจุลงบรรจุภัณฑ์นำออกจำหน่าย