การทอเสื่อกก

, 12 กรกฎาคม 2555

”การทอเสื่อกก”ถือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มีมาคู่กับชาวไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มาช้านานแล้ว ซึ่งมีขั้นตอนการผลิตพอคร่าวๆ ดังนี้ เริ่มจากการตัดเอาต้นกกที่มีขนาดลำต้นยาวพอเหมาะ แล้วนำมาผ่าแยกออกเป็นเส้นๆ (หากต้องการให้เสื่อที่ทอ ออกมามีความละเอียดสวยงามก็จะต้องผ่าต้นกก ออกเป็นเส้นเล็กๆ ถ้าผ่าเส้นใหญ่ไป เสื่อที่ทอได้จะมีเนื้อหยาบไม่สวยงาม) แล้วนำต้นกก ที่ผ่าเป็นเส้นแล้วนั้นไปตากแดด ให้แห้ง แล้วจึงนำมาย้อมสีตามที่ต้องการ แล้วนำไปตากให้แห้งสนิทอีกครั้ง แล้วจึงนำมาทอเป็นผืน ขนาดกว้างตามขนาดของฟืมที่ใช้ทอ ระยะเวลาที่ใช้ในการทอเสื่อเป็นผืน หากมีเส้นกกที่ตากแห้งแล้วมากเพียงพอและทำการทอช่วยกัน ๒ คน โดยมีคนทอ 1 คน เเละอีก1 คนทำหน้าที่สอดเส้นกกให้เข้าตามฟืม ในหนึ่งวันจะได้เสื่อประมาณ ๒ – ๓ ผืน แล้วแต่ขนาดความยาวของเสื่อที่ต้องการ เมื่อทอจนสุดผืน จะมีการผูกที่ปลายเพื่อให้เเน่นหนา เเละไม่หลุดออกจากกัน สำหรับวัตถุดิบในการทอเสื่อกก มีดังนี้ เชือกฝางพลาสติกเส้นเล็กๆ, สีย้อมกก ฟืม และ โฮงในการทอเสื่อกก ซึ่งภูมิปัญญาชาวบ้านในพื้นที่ อ.นายูง จ.อุดรธานี อีกท่านหนึ่งที่ทำการทอเสื่อกกอยู่ คือ นางดรุณี คำพิมูล เกิดเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกอบอาชีพด้านการเกษตรทำไร่ทำนา และสวนยางพารา ได้เรียนรู้วิธีการทอเสื่อกก มาจากพ่อ-แม่ เมื่อสมัยเป็นวัยรุ่นอายุ ๑๙ ปี จนกระทั่งแต่งงานมีครอบครัวของตนเองแล้ว ก็ยังทำการทอเสื่อกก ตลอดมาโดยจะใช้เวลาว่างจากงานการเกษตร ทั้งนี้ เสื่อที่ทอได้จะเก็บไว้ใช้เองและแบ่งปันให้ญาติพี่น้องไปใช้ รวมทั้งนำไปร่วมทำบุญถวายวัดในเทศกาลงานบุญต่างๆ แม้ท่านจะมีลูก ๓ คน (ช. ๑ ญ. ๑) แต่ท่านก็ไม่ได้ฝึกให้ลูกของท่านเรียนรู้วิธีทอเสื่อไว้แต่อย่างใด