ต้นมิกกี้เม้าส์

, 16 กรกฎาคม 2555

ชื่อที่เรียก :ต้นมิกกี้เม้าส์ชื่อสามัญ :Mickey Mouse Plant

ชื่ออื่นๆ :ดอกมิกกี้เม้าส์

ลักษณะมิกกี้เม้าส์เป็นไม้พุ่มยืนต้น เปลือกต้นสีน้ำตาลดำ แตกกิ่งก้านมาก ข้อปล้องถี่สั้น สูงได้ถึง 3 เมตรกิ่งก้านเยอะ พุ่มทึบ ใบแข็งหนาสีเขียวเข้ม รูปมนรี ปลายแหลม ออกดอกเป็นช่อสั้นๆ ตามปลายกิ่ง ดอกจะเติบโตเป็นสองช่วง ในช่วงที่ดอกบานระยะแรก จะมีกลีบบางสีเหลืองสด 5 กลีบ หลังจากดอกเหลืองโรยไปแล้วกลีบรองดอกจะกลายเป็นสีแดงสด ในดอกมีเม็ด 3 – 4 เม็ดพอแก่ กลายเป็นสีดำ มองรวมแล้วเหมือนหน้าหนูมิกกี้เม้าส์ในการ์ตูนของวอลท์ดิสนีย์ขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ด ขึ้นง่าย แต่โตช้า มิกกี้เม้าส์เป็นไม้พื้นเมืองของทวีปแอฟริกาไม้ต้นนี้เป็นไม้ที่มีเสน่ห์น่าสนใจต้นหนึ่ง เพราะเวลาให้ดอก ช่วงเป็นสีเหลืองจะดูเหลืองลออไปทั้งต้นในขณะช่วงที่ดอกเป็นสีแดง ก็จะเห็นสีแดงไปหมดทั้งต้นเช่นกันโดยมีเม็ดสีดำแต่งแต้มเพิ่มเสน่ห์และรูปทรงและพุ่มต้นของมิกกี้เม้าส์ยังมีความสวยงาม

การขยายพันธุ์: การเพาะเมล็ด การปักชำกิ่ง และการตอนกิ่ง

ประโยชน์เป็นไม้ประดับภายนอก ปลูกเพื่อความสวยงามตกแต่งบ้านเรือน สวนหย่อม อาคารสถานที่ และสามารถปลูกตกแต่งบริเวณที่มีพื้นที่จำกัดได้

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ต้นมิกกี้เมาส์.prakeawnoi.triamudom.ac.th

มารู้จักต้นมิกกี้เม้าส์.www.gotoknow.org/blog/posts/307939

ต้นมิกกี้เม้าส์.www.thaimisc.com/freewebboard/php/vreply.p

แหล่งที่มาของภาพ/การปลูกนางทองดี มะลาสาย. บ้านเลขที่ 809/10 ซอยยิ่งยง หมู่ 3 อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110 โทร 0 4327 3725