หลวงพ่อคร้าม อุตฺมวโร

, 22 กรกฎาคม 2555


ชื่อ หลวงพ่อคร้าม อุตฺมวโรประวัติความเป็นมา วัดกุ่มหัก ตั้งอยู่ที่ตำบลกุ่มหัก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อ "วัดงิ้วงาม" และเปลี่ยนชื่อเป็น "วัดกุ่มหัก"หลังจากกรุงศรีอยุธยาแตกครั้งที่ 2 เมื่อ พ.ศ.2310 ประชาชนก็อพยพหนี้และมาย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่วัดกุ่มหัก และเมื่อ พ.ศ.2468 มีผู้เฒ่า หรือคนแก่ ได้เล่าให้ลูก หลาน ฟัง และมีการเล่าต่อ ๆ กันมาจนถึงปัจจุบันว่า วัดกุ่มหักมีความเจริญรุ่งเรืองมาก จากหลักฐานที่ขุดพบ เช่น เศษโอ่ง ไห ถ้วย ขาม และของเก่า ๆ อีกมากมาย และในปี พ.ศ.2425 คุณตาพ่วง (ขุนพิทักษ์อุทัยทิศ) คุณยายหลอด ศรีพิทักษ์ และครอบครัว เป็นชาวจังหวัดชัยภูมิ ได้ย้ายถิ่นฐานมาอาศัยอยู่ที่บ้านกุ่มหัก ซึ่งเวลานั้นบริเวณแห่งนี้เป็นป่า เป็นดง มีสัตว์ร้ายนานาชนิดอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ได้แก่ ช้าง เสือ งูพิษชนิดต่าง ๆ และสัตว์อื่น อาศัยอยู่ และคุณตาพว่ง และครอบครัว พร้อมเพื่อนบ้าน ก็ได้ช่วยกันถางป่า ก็พบว่าที่แห่งนี้เป็นวัดร้าง มีเพียงอุโบสถที่เหลืออยู่เพียงฝาผนังเท่านั้น คุณตาพ่วง ศรีพิทักษ์ คุณตาส้มเลี้ยง สงวนพรรคพร้อมด้วยชาวบ้านกุ่มหัก ได้ช่วยกันปฏิสังขรวัด พอเป็นที่พักของพระภิกษุ สามเณร และก็มาการพัฒนาสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ มีเจ้าอาวาสทั้งสิ้น 14 รูป ด้วยกัน เจ้าอาวาสปัจจุบัน ชื่อ พระครูโสภณประชากิจ (ปัญญาติ อกาสิโก)ขอกล่าวถึงเจ้าอาวาสรูปที่ 12 ชื่อ พระครูอุตมสารคุณ (คร้าม อุตฺมวโร) ได้รับตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดกุ่มหัก เมื่อปี พ.ศ.2471 และได้รับพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์เป็น พระครูอดมสารคุณ ในยุคนั้นนับว่าเป็นยุคที่พัฒนารุ่งเรืองมาก ได้เชิญชวนสาธุชนก่อสร้างทางสวรรค์ โดยการก่อสร้างซ่อมแซมถาวรวัตถุ และเสนาสนะสงฆ์ต่าง ๆ และจัดทำวัตถุมงคล รุ่นสามเหลี่ยม รุ่นที่ 1 สร้างในปี พ.ศ.2498