การสานสวิง

, 06 สิงหาคม 2555

ภูมิปัญญาท้องถิ่นการสานสวิง
สวิงเป็นเครื่องช้อนปลาชนิดหนึ่ง ถักเป็นร่างแหลักษณะเป็นถุงมักใช้ไม้หรือหวายทำเป็นขอบปากสวิง

วัสดุที่ใช้ในการสานสวิงได้แก่ 1. ด้าย 2. ไม้ไผ่ 3. เถาวัลย์ในการทำเป็นขอบปากสวิง 4. ลวด

วิธีการทำนำด้ายมาถักเป็นตาข่ายรูปวงกลมเมื่อเสร็จแล้วนำมาประกบเป็นรูปสวิงโดยใช้ไม้ไผ่และเถาวัลย์นำมาทำเป็นขอบปากสวิง

ประโยชน์ของสวิงใช้สำหรับช้อน ตักปลา หรือสัตว์น้ำขนาดเล็ก มีความแน่นหนา แข็งแรง ใช้งานได้นาน