อาคารศาลพระหลักเมือง

, 06 สิงหาคม 2555

อาคารศาลพระหลักเมืองปราจีนบุรีก่อสร้างตามแบบของกรมศิลปากร เป็นอาคารทรงไทย หลังคาจัตุรมุขยอดปรางค์ โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยม กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร พื้นศาลยกสูงจากระดับถนน ๐.๓๐ เมตร มีมุขยื่นออกไปทั้ง ๔ ด้าน มุขด้านหน้ายื่นออกไป ๓.๔๕ เมตร มุขด้านหลัง ด้านซ้ายและด้านขวา ยื่นออกไปข้างละ ๒.๓๐ เมตร มีประตูเข้าออกทั้งสี่ด้าน หลังคาเป็นทรงจั่ว มุงด้วยกระเบื้องหางมนสีแดง ตรงกึ่งกลางหลังคามุขเป็นยอดปรางค์ ตัวศาลวัดจากระดับถึงยอดปรางค์ ๑๔.๑๕ เมตร ทั้งหลังคามุขและยอดปรางค์ มีลวดลายขึ้นนูนและปั้นดินถอดพิมพ์ เช่น ช่อฟ้า ใบระกา นาคสะดุ้ง หางหงส์ ลายหน้าบัน ลายบัวหัวเสา ลายเพดาน ลายบันแถลง ลายกลีบขนุน ลายกระจัง นาคปั้น เป็นต้น เมื่อ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๑๗ ได้อาราธนาพระภิกษุสงฆ์ทำพิธี สวดภาณยักษ์ และเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเปิดศาล และเปิดให้ประชาชนเข้าไปสักการบูชา ตั้งแต่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๑๗ เป็นต้นมา