ทุเรียนทำด้วยใบโหนด (ใบต้นตาล )

, 07 สิงหาคม 2555

รายละเอียดข้อมูล

ชื่อนางเจะแย เปาะกือนิ

ประเภทและลักษณะ

เป็นงานช่างฝีมือทุเรียนทำด้วยใบโหนด (ใบต้นตาล)

ประวัติความเป็นมา

ทำทุเรียนทำด้วยใบโหนดคือเป็นผลงานที่จักสานขึ้นมาเพื่ออนุรักษ์งานฝีมือที่ชาวบ้านตำบลเตราะบอนได้ศึกษาจากวิธีการ จัก สาน ถัก ทอจากวัสดุที่มีอยู่ตามท้องถิ่นทั่วไป เช่น หวาย ไม้ไผ่ ใบลาน กก ฟาง ก้าน และใบมะพร้าว เป็นต้นทำทุเรียนด้วยใบโหนดเป็นงานฝีมือที่หาดูไม่ได้แล้วในสมัยนี้เพราะเยาวชนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้ความสำคัญกับเรื่องงานฝีมือเท่าไร ทำทุเรียนด้วยใบโหนดทำขึ้นจากวัสดุที่หาง่าย นำใบโหนด(ใบต้นตาล) ที่เหลาแล้วมาว่างซ้อนกันแล้วสานตามความต้องการ

วัสดุที่ใช้(ประเภทผ้าทำจากฝ่าย ไหม เส้นทอง เส้นเงิน เป็นต้น ประเภทประทิ่นบอกส่วนผสมทุกชนิด)

ใบโหนด (ใบต้นตาล)

เครื่องมือในการทำทุเรียนทำด้วยใบโหนด (ใบต้นตาล)

ใบโหนด (ใบต้นตาล)กรรไกร

วิธีทำ(ใช้วิธีทอ ถักหรือพิมพ์ เป็นต้น บอกกรรมวิธีและขั้นตอนต่าง ๆ อย่างละเอียด เครื่องมือที่ใช้ เทคนิควิธีการ)

๑. นำใบโหนด(ใบต้นตาล) ที่เตรียมจะจักสาน

๒. ทำฐานก่อน โดยการเอาใบ ๔ ใบทำการพับ ๒ แล้วสานเป็นรูป ๔ เหลี่ยม

๓. ให้ฉีกใบออกเป็น ๒ ซีกของใบแต่ละใบ

๔. จากนั้นเสียบอีกใบแล้วทำการพับ

๕. เอาใบอีกใบหนึ่งพับสองเสียบลงไปแล้วทำหนาม

๖. ทำต่อไปเรื่อย ๆ จนเสร็จ

๗. จากนั้นทำก้านทุเรียนแล้วเหลือส่วนปลายสำหรับติดกับตัวทุเรียน

๘. ทำการลงสี

ประโยชน์ของภูมิปัญญา

ใช้เป็นเครื่องประดับที่ใช้ตกแต่งบ้านเรือน หรือในสถานที่หน่วยงานราชการ