แหล่งโบราณคดีถ้ำเขาพุประคำ

, 14 มกราคม 2554

แหล่งโบราณคดีถ้ำเขาพุประคำ (พุมะคำ) ตั้งอยู่ในเขตหมู่ 6 บ้านพุประคำ ตำบลกลัดกลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เขาพุประคำเป็นเทือกเขาขนาดใหญ่วางตัวต่อเนื่องยาวกว่า 15 กิโลเมตร หลักฐานทางโบราณดคีที่พบ ได้แก่ กระดูกมนุษย์ภาชนะดินเผา ลูกปัดทำจากกระดูก เครื่องมือหินขัด และกระดูกหอยแครง และชิ้นส่วนภาชนดินเผา แบบหม้อก้นกลมปากผาย ขวานหินขัดแบบมีบ่าและไม่มีบ่า ทำจากหินเนื้อละเอียดประเภทหินชนวน เป็นต้น

จากหลักฐานที่ค้นพบ สันนิษฐานได้ว่า แหล่งโบราณคดีถ้ำเขาพุประคำน่าจะ เป็นบริเวณที่ประกอบพิธีกรรมการฝังศพของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ ตอนปลาย