การปั้นมังกรด้วยขี้เลื่อย

, 17 สิงหาคม 2555


การปั้นมังกรด้วยขี้เลื่อย นางจ๋อน รักแม่ เกิดวันที่ ๖ เมษา ๒๕๐๑ อายุ ๕๔ ปี จบการศึกษาชั้น ป.๔ นางจ๋อน รักแม่ เป็นผู้มีความรู้ด้านการปั้นมังกรด้วยขี้เลื่อย โดยการจัดทำเป็นกลุ่มเล็กๆภายในหมู่บ้าน การปั้นมังกรด้วยขี้เลื่อย มีส่วนผสม คือ ขี้เลื่อยฝุ่นไม้ กาวลาแท็ค ผสมให้เข้ากัน แล้วขึ้นรูปด้วยลวดและหนังสือพิมพ์เป็นของฝากและของที่ระลึก