พานแว่นฟ้า

, 20 สิงหาคม 2555

ประวัติความเป็นมา(เช่นความเป็นมา,สถานที่ค้นพบ,ประวัติผู้แต่ง) วัสดุที่ใช้ในการทำตะลุ่มก็มีหวายกับไม้ทองหลางเป็นหลัก วัสดุที่ใช้มีหวาย ไม้ทองหลาง ไม้รวก หวายที่จะใช้ได้ดีที่สุดก็คือหวายทางใต้ หวายทางใต้คือหวายทางระนอง หวายชนิดที่เอามาใช้เรียกว่าหวายน้ำ ไม้ทองหลางก็มีตามแถว ๆ บ้าน ตามสวน โดยมากจะเป็นลักษณะของพื้นบ้าน โดยมากจะเอาของที่ใกล้มือคือ ของตามสวน เอามาประดิดประดอยทำกัน สมัยก่อนทำกันในลักษณะทำภาชนะใช้เอง พานแว่นฟ้า โดยมากแล้วทางชาวบ้านจะไม่ค่อยมีใช้กัน โดยมากจะมีในสำนักพระราชวังเท่านั้นเพราะเหตุเป็นเครื่องสูง เรื่องของการประดับมุกนั้นชาวบ้านไม่มีโอกาสที่ได้ใช้ เพราะเกี่ยวกับเรื่องฐานะเป็นหลัก ภาชนะที่ใช้โดยมากชาวบ้านจะใช้พวกจานพวกชามเสียโดยมาก แต่ถ้าเป็นพานแว่นฟ้าประดับมุกใช้ในพระราชวังเพราะเหตุว่าในพระราชวังเป็นงาน ลักษณะของงานอวดแขกบ้านแขกเมืองโดยเฉพาะ เหนือกว่าและดีกว่าของชาวบ้านใช้

ความสำคัญ (ความสำคัญต่อวัฒนธรรมด้านใด) เป็นภาชนะสำหรับใส่ของ เอาไว้รับแขกส่วนมากมักจะใช้ในพระราชวัง หรือ วัดวาอาราม

ลักษณะของสิ่งของ(เช่น รูปทรง ขนาด ตำหนิ ลวดลาย)พานแว่นฟ้าประดับกระจกลายดอกพิกุล ตีนพานย่อมุม ๘เหลี่ยม ตัวบนย่อมุม ๑๒ อายุประมาณ ๘๐-๙๐ ปี