หมอนสม๊อกบ้านป่าตะแบง

, 21 สิงหาคม 2555


การทำหมอนสม๊อกในสมัยบรรพบุรุษได้ทำเป็นหมอนสำหรับหนุน มีการปักลวดลายด้วยมือและได้มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน พร้อมทั้งมีการพัฒนารูปแบบจากหมอนหนุนนอนธรรมดา เป็นหมอนสม๊อกรูปฟักทอง รูปหัวใจ หมอนอิง มีขนาดต่างๆ ตามความต้องการของตลาดใช้เป็นของขวัญ ของฝากของ ที่ระลึก ของขวัญปีใหม่ วันพิเศษหรือใช้ในพิธีต่าง ๆ เช่น งานหมั้น งานแต่งงาน งานบวช หรือจะนำไปตกแต่งบ้านประดับตู้โชว์ โต๊ะรับแขก โซฟา หรือ ในรถยนต์นางบัวรอง กล้าหาญ อายุ ๕๔ ปี ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำหมอนสม๊อกไว้จำหน่าย