วัดนักบุญอันตน

, 21 สิงหาคม 2555

วัดนักบุญอันตน หมู่ที่ ๑ ตำบลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นสถานที่ที่ผู้นับถือคริสต์ศาสนาประกอบพิธีและจัดกิจกรรมทางศาสนา และเปิดรับสอนเด็กอนุบาล ถึงแม้ประชาชนส่วนใหญ่ในอำเภอพนมสารคาม จะนับถือศาสนาพุทธ ในอำเภอมีวัดมากมาย เมื่อเทียบกับศาสนาอื่น ประชาชนในอำเภอพนมสารคามที่นับถือศาสนาคริสต์ก็สามารถอยู่ร่วมกับชาวพุทธได้อย่างไม่มีปัญหา ใช้ชีวิตการทำมาหากิน อย่างพึ่งพาอาศัยกัน ไม่มีความแตกแยก พ่อบาทหลวงชื่อ นายสุพจน์ นำธนิตสร