“กระปุก” กระปุกออมสิน

, 22 สิงหาคม 2555

"กระปุก" กระปุกออมสิน" :ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายไว้ว่า " เขาสอนให้ลูกรู้จักออมตั้งแต่เล็ก โดยมีกระปุกออมสินให้คนละ 1 ใบ" ลักษณะนามเป็น ใบ หรือ ลูก กระปุกออมสินมีการทำหลายรูปแบบด้วยกัน เช่น สานจากตอกไม้ไผ่เป็นรูปสัตว์,จากปูนพลาสเตอร์เป็นรูปกระต่าย,จากเซรามิคเป็นรูปช้าง ซึ่งทำออกมาหลายรูปแบบด้วยกันแล้วแต่เด็ก ๆ จะชื่นชอบแบบไหนเป็นที่ถูกใจและใส่สตางค์ได้เยอะ จึงเป็นที่มาของ"กระปุก" กระปุกออมสิน"

ลักษณะของกระปุกออมสิน : สามารถออกแบบได้หลากหลายรูปแบบ สำหรับภาพนี้กระปุกออมสินก้นเป็นวงกลม ตรงกลางกระปุกป่องออก และด้านหน้าทำเป็นหน้า ตา หู ปาก คิ้ว และด้านบนทำเป็นหมวกรับปริญญา และทำช่องหยอดเงินเหรียญได้

วัสดุที่ใช้เป็นส่วนประกอบ : อาจใช้เซรามิค,ปูนพลาสเตอร์,สานจากตอกไม้ไผ่ เป็นวัสดุ

แหล่งที่มาของกระปุกออมสิน :บ้านเลขที่ 128 หมู่ที่ 15 ถนน โพธิ์ธาตุ ตำบล ชุมแพ อำเภอ ชุมแพ จังหวัด ขอนแก่น