ชาวม้ง(แม้ว)

, 31 สิงหาคม 2555

ม้ง เป็นชื่อเรียกตนเอง ส่วนชาวเมืองมักเรียกเขาว่า "แม้ว" ชนม้งมีถิ่นฐานเดิมอยู่แถบที่ราบสูงทิเบต และมองโกเลีย จากนั้นก็อพยพมาอยู่แถบลุ่มแม่น้ำเหลือง (แม่น้ำฮวงโหวหรือหวงเหย) แต่ถูกจีนจำกัดสิทธิอย่างหนักในปี พ.ศ. ๒๓๘๓ จึงมีการอพยพของกลุ่มชาวม้งเป็นจำนวนมาก เข้ามาทางแถบเขาสูงของหลวงพระบาง และราวปี พ.ศ. ๒๔๓๙ กลุ่มชาวม้งก็ได้เข้ามาในไทย และกระจายอยู่ในหลายจังหวัดของภาคเหนือกลุ่มชาวม้งที่เข้ามาในน่านมี ๒ พวก คือ ม้งขาวหรือม้งเด้อ กับม้งดำหรือม้งตั๊ว มีการกระจายอยู่ในหลายพื้นที่ในหลายอำเภอรวมถึงอำเภอปัว (ตำบลป่ากลาง)