ช่างตัดกระดาษฉลุ

, 04 กันยายน 2555

งานช่างตัดกระดาษฉลุเป็นภูมิปัญญาของนายดอน เกิดยา
ประวัติส่วนตัวเกิดวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2484 อายุ 71 ปี อยู่บ้านเลขที่ 199/3 หมู่ 2 บ้านสระโบสถ์ ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี โทรศัพท์ 036-647097

ความสำคัญเป็นภูมิปัญญาด้านงานช่างตัดกระดาษ ฉลุลาย การทำพวงมะโหต เพื่อประดับในงานมงคล หรืองานประเพณีการเทศน์มหาชาติบนศาลาการเปรียญวัดสว่างอารมณ์ และการทำดอกไม้ประดิษฐ์ประดับชฏานาค ซึ่งปัจจุบันชาวอำเภอสระโบสถ์ยังมีการสืบทอดประเพณีบวชนาคแบบสวมชฏายังคงอยู่

ผลงานปัจจุบันนายดอน เกตุยา ได้เป็นครูภูมิปัญญาท้องถิ่น เผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชาวบ้าน และนักเรียน เยาวชนในพื้นที่อำเภอสระโบสถ์ เป็นจำนวนมาก และในงานส่งเสริมเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรีจัดขึ้นเป็นประจำ

  • เบญจมาส เกตุยา

    พิมพ์นามสกุลผิดค่ะ เกตุยาค่ะ