ภูมิปัญญา การทำพานบายศรี

, 06 กันยายน 2555

ภูมิปัญญา การทำพานบายศรี

ประวัติส่วนตัว

นางซ้วน คณายอด เกิดวันที่ – พ.ศ. ๒๔๘๘ อยู่บ้านเลขที่ ๒๒/๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ประกอบอาชีพทำนา จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ ประกอบอาชีพทำนา

ความสำคัญเป็นบุคคลภูมิปัญญาด้านศิลปหัตถกรรมและสิ่งทอ ประเภทการทำพานบายศรี

ความสามารถเป็นผู้มีความสามารถในการทำพานบายศรี ได้สวยงาม ซึ่งทำจากวัสดุที่มีในท้องถิ่น โดยได้เรียนรู้จากประสบการณ์ และรับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ และมีการสาธิตและถ่ายทอดสู่ผู้มาเรียนรู้ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านต้อน และ ผู้สนใจในหมู่บ้านต้อน และบ้านใกล้เคียง

การทำพานบายศรีเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีมาประมาณ ๖๐ ปีแล้ว ส่วนใหญ่จะทำพานบายศรีเพื่อใช้ในงานบวชนาค ,การแต่งงานและทำบายศรีเพื่อร่วมบวงสรวง

เจ่าพ่อพญาแลประจำจังหวัดชัยภูมิ (งานประเพณีบุญเดือน ๖)