ตะกรุด (กะตุด)

, 09 กันยายน 2555

ตะกรุด (กะตุด) นิยมใช้ในทางเมตตามหานิยม ใช้แขวนบนรถ เพื่อเป็นศิริมงคล ค้าขาย ก็ดีเป็นมหานิยมโชคลาภ จะใช้เชือกร่ม สานเป็นตะขาบแขน หรือ สานรอบเอว แล้วร้อยกะตุดที่ปลุกเสกแล้ว คนนิยมใช้เพราะถือเป็นสิริมงคล

นางสุนี สุมาดี อายุ ๕๖ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๗๓ หมู่ที่ ๑๔ บ้านโนนตูม ตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด เริ่มทำงานการสานกะตุด ตั้งแต่อายุ ๑๒ ปี และสืบทอดมาจากวัดมหาธาตุ กรุงเทพ ฯ