ต่อกระดูก

, 13 กันยายน 2555

นายบุญทบ สังเพชร ชาวบ้านเรียกว่าหมอทบ อยู่บ้านเลขที่ 19 หมู่ 7 ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี หมอพื้นบ้านที่มีความชำนาญในการต่อกระดูกหัก แตก ร้าว เคลื่อน นวดรักษาอาการเคล็ดขัดยอก โดยการใช้น้ำมันสมุนไพรที่เคี่ยวเองประกอบกับคาที่ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ

ในการรักษาผู้ที่มาทำการรักษาในวันแรก หมอทบจะทำพิธีและทาน้ำมันให้ด้วยตัวเอง หากอาการไม่หนักมาก ก็จะทำน้ำมันให้กลับไปทาเองที่บ้าน หากอาการหนักก็จะต้องเดินทางมาให้หมอทบทำการรักษาติดต่อกัน 3 วัน เวลาท่ีใช้ในการรักษาประมาณ 5 – 6 โมงเย็น ซึ่งเป็นเวลาที่หมอทบบอกว่าเป็นเวลาที่เรียกคาถาได้ดีที่สุด