ปฏิมากรรมรำลึกสึนามิ

, 13 กันยายน 2555

สร้างโดยสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

ศิลปินชื่อ :อุดร จิรักษา

ชื่อผลงาน :จิตจักรวาล

เทคนิค เชื่อมโลหะ สแตนเลส

ขนาด 2.20 x 6 x 6 เมตร

มีแนวความคิดจากสิ่งที่มนุษย์เรียกว่าภัยพิบัติทางธรรมชาตินั้น เกิดจากการปรับเปลี่ยนทางธรรมชาติ เพื่อความสมดุลและการดำรงอยู่ของพิภพเอง พลศาสตร์ของสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งเดียวกัน ส่งผลเชื่อมโยง ถ่ายเท แปรเปลี่ยนและเป็นพลวัตรต่อกัน นับจากโครงสร้างอะตอม กายภาพทางเคมี พฤติกรรมมนุษย์จนถึงระดับชั้นในจักรวาล เป็นวัฏจักรกลไกของชีวิตที่เชื่อมโยง รวมกันกลับไปสู่ความเป็นหนึ่งเสมอ