ศิลปกรรมพื้นบ้านงานใบตอง

, 14 กันยายน 2555

ศิลปกรรมพื้นบ้านงานใบตอง

นายสุทิน ศาลาทองเป็นผู้มีความรู้ด้านศิลปกรรมพื้นบ้านงานใบตอง ที่มีชื่อเสียงของอำเภอกระสัง มานานเป็นเวลา ๒๐ กว่าปี ได้รับรางวัลและเกียรติบัตรมากมาย รวมถึงการยกย่องเชิดชูเกียรติด้านผู้มีทำคุณประโยชน์สังคม สาขา ศิลปวัฒนธรรม จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์

นายสุทิน ศาลาทอง เกิดเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๐๖ ภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านโคกขมิ้น เลขที่ ๓๙ หมู่๔ ตำบลหนองเต็ง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรียนบ้านกุดใหญ่ ต.หนองเต็ง มีความรักและชื่นชอบงานด้านศิลปวัฒนธรรม และศึกษาหาความรู้ด้านศิลปกรรมพื้นบ้านงานใบตองนี้ด้วยตนเอง ฝึกทำจนเก่งแล้วยึดเป็นอาชีพ มีลูกค้าสั่งทำพานบายศรีเพื่อใช้ในงานมงคลต่างๆ มากมาย ทั้งงานบวช งานแต่งงาน งานบายศรีสู่ขวัญในโอกาสต่างๆ นอกจากนี้ยังมีงานศิลปกรรมประเภทใบตองอื่นๆ เช่น เคยไปแสดงผลงานเครื่องแต่งกายที่ออกแบบด้วยใบตองที่สยามพารากอน กรุงเทพฯ จัดซุ้มในงานต่างๆ จัดรถขบวนแห่ จัดดอกไม้ประดับงานวางศิลาฤกษ์ต่างๆ รวมถึงงานประดับตกแต่งสถานที่ในงานสำคัญๆ ของอำเภอและจังหวัด นอกจากนี้ นายสุทิน ศาลาทอง ยังรับเชิญเป็นวิทยากรไปบรรยายตามโรงเรียนและสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อถ่ายทอดวิชาความรู้แก่เด็กและเยาวชนทั้งในจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียง

มีผลงานมากมายจนได้รับเกียรติบัตรดังนี้

  1. เป็นวิทยากรฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดของครูภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จังหวัดบุรีรัมย์
  2. เป็นวิทยากรโครงการค่ายเอกลักษณ์ไทยประเภทงานใบตอง จังหวัดสุรินทร์
  3. เป็นวิทยากรโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายทางวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์
  4. ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติด้านผู้มีทำคุณประโยชน์เพื่อสังคม สาขา ศิลปวัฒนธรรม จากเทศบาลตำบลหนองเต็ง
  5. เป็นผู้ให้การสนับสนุนแก่เทศบาลหนองเต็ง ในการจัดงานพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
  6. เป็นผู้จัดขบวนรถแห่ ในงานหัวผักกาดขาวและของดีอำเภอกระสัง
  7. เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดโต๊ะหมู่บูชา เนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา