การทำไม้กวาดดอกหญ้า

, 14 กันยายน 2555


การทำไม้กวาดดอกหญ้าวัตถุดิบและส่วนประกอบ1. ไม้ไผ่ สำหรับทำด้าม2. มีด3. ดอกไม้กวาด4. สี5. เชือก6. แปรงทาสี7. เข็ม8. ตะปู9. กรรไกร10. ค้อน11. น้ำมันสนวิธีการทำ1. นำดอกหญ้ามาตากแดดให้ก้านดอกแห้ง2. นำดอกหญ้าที่ตากแห้งแล้วมาตีดอก เพื่อให้เศษหญ้าหรือดอกที่ไม่แข็งแรงหลุดออกไป3. นำดอกหญ้าประมาณ 1 กำมือ มัดให้เป็นวงกลม4. ร้อยเชือกฟางเข้ากับเข็มเย็บกระสอบแทงเข้าตรงกลาง มัดดอกหญ้าแล้วถักไปมา แบบหางปลาให้ได้ 3 ชั้น พร้อมกับจัดให้มัดดอกหญ้าแบน5. ตัดโคนออกให้เสมอกัน6. นำด้ามไม้ไผ่ที่เตรียมไว้เสียบเข้าตรงกลางมัดดอกหญ้า7. ตอกตะปูขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ตัว เพื่อให้มัดดอกหญ้าติดกับด้ามไม้ไผ่