นางสมบุญ ธนะเจริญ

, 18 กันยายน 2555

ความเป็นมานางสมบุญ ธนะเจริญเกิดวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2484อายุ70 ปี เป็นปราชญ์ชาวบ้านด้านศิลปะประดิษฐ์

การทำบายศรีสู่ขวัญ ได้เรียนรู้การทำบายศรีสู่ขวัญ มาจากบรรพบุรุษ ซึ่งมีวัสดุ ดังนี้

1. ใบตอง (ควรให้ใบตองกล้วยตานี)

2. พาน

3. ภาชนะปากกว้างสำหรับใส่น้ำแช่ใบตอง

4. สารส้ม

5. ไม้ปลายแหลม (ขนาดไม้เสียบลูกชิ้น)

6. ดอกไม้ (ดอกพุด ดอกดาวเรือง ดอกบานไม่รู้โรย ฯลฯ)

7. กรรไกร และมีด สำหรับตัดใบตอง

8. ลวดเย็บกระดาษ

วิธีการทำบายศรีนำใบตองที่ฉีกเตรียมไว้แล้วสำหรับพับกรวยมาพับ โดยการพับ กรวยแม่ นำใบตองมาพับม้วนให้เป็นกรวยปลายแหลม และนำใบตองที่เตรียมไว้ห่อกรวยแม่ จากนั้นก็พับกรวยลูกนำใบตองมาพับม้วนให้เป็นกรวยปลายแหลม เพียงแต่กรวยลูกจะเล็กกว่ากรวยแม่ ทำอย่างนี้ไปจนครบตามจำนวนที่ต้องการ จากนั้นก็นำดอกพุดมาวางเสียบไว้ที่ส่วนยอดปลายแหลมของกรวยด้วย ตกแต่งด้วยดอกไม้ที่เตรียมไว้ เช่นดอกดาวเรือง และบานไม่รู้โรย