ศาลเจ้าแม่ตะเคียงทอง

, 18 กันยายน 2555

ศาลเจ้าแม่ตะเคียงทอง

ตั้งอยุ่บริเวณหมุ่ 4 ตำบลบ้านแพรก อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นศาลที่งที่เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนบริเวณหมุ่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียง ประชาชนจะมาขอพรเมื่อสำเร็จจะจำขอมาถวาย หรือนำผ้าสีมาพันรอบๆต้นไม้ พร้อมนี้ประชาชนได้พร้อมใจกันสร้างที่พักให้แก่ต้นตะเคียน

ประวัติความเป็นมา ตามคำบอกเลาของผู้เฒ่าผู้แก่บริเวณดังกล่าวว่าที่วัดพระขาว มีต้นตะเคียนอยู่ 3 ต้น เรียกว่าตะเคียนเงิน ตะเคียนทอง ตะเคียนนาถ ซึ่งเป็นพี่น้องกัน โดยเป็นต้นไม้ที่ข้นในบริเวณวัด

อยู่ต่อมาวันหนึ่งในปี 2554 น้ำท่วมเป็นเหตุให้ต้นตะเคียนที่อยู่บริเวณหน้าวัด โค่น และมีประชาชนบริเวณวัดได้ฝันว่ามีผู้ใหญ่มาขอให้เอกาต้นตะเคียนขึ้นจากน้ำเพราะหนาวและเหม็นสกปรก ขายคนนั้นจึงได้นำเรื่อไปปรึกษาขาวบ้านบริเวณวัด และตกลงนำต้นตะเคียนขึ้นจากน้ำนำมาประดิษฐฐานไว้ในศาลาที่สร้างขึ้น ชายคนที่ช่วยกัน

นำต้นตะเคียนขึ้นจากนั้นได้เห็นเลขที่ต้นตะเคียนนำไปเสียงโชคถูกรางวัล และมีอีกหลายคนที่ได้โชคลาภจากต้นตะเคียนต่างพากันนำสิ่งของเสื้อผ้าและอื่นๆมาถวายท่าน