การทำปลาเค็ม

, 19 กันยายน 2555

การทำปลาเค็มเป็นการถนอมอาหารอีกวิธีหนึ่งซึ่งนางบุญส่ง สุขีทรัพย์ ปัจจุบันอายุ 62ปี อยู่บ้านเลขที่ 6/2 หมู่ 7 ตำบลหนองน้ำใหญ่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 035-740432 ได้ยึดเป็นอาชีพโดยจะไปซื้อปลามาจากบางเลน จังหวัดนครปฐม ในราคาตันละ 1,500 บาท เมื่อได้ปลามาจะจ้างคนมาทำปลาในราคากิโลกรัมละ 1.50บาท และหมักเกลือตามกรรมวิธี พอรุ่งเช้านำปลาที่หมักเกลือมาล้างน้ำและนำไปตากขายที่ตลาดไท

วัตถุดิบ/อุปกรณ์

1.ปลาสด (ปลานิล ปลาดุก ปลาช่อน ปลาสลิด แล้วแต่หาได้ตามฤดูกาล)

2.เกลือ

3.น้ำเปล่า

4.ถังแช่เย็น

5.เขียง

6.มีด

7.ตะกร้า

8.กะละมัง

9.ตะแกรง

ขั้นตอนการทำปลาเค็ม

1.นำปลาที่เตรียมไว้มาขอดเกล็ด ตัดหัว ผ่าเอาไส้ออก ล้างน้ำให้สะอาด (ถ้าเป็นปลานิลจะไม่นิยมแล่ จะใส่เกลือทั้งตัว)

2.ใช้มีดปลายแหลมแล่ปลาออกเป็น 2ซีก โดยใช้มีดผ่าจากส่วนทางด้านล่างของลำตัวแล้วแล่ให้ชิดกับกางปลามาจนถึงส่วนหัว แล้วใช้มีดแล่เอาก้างปลาออก ล้างน้ำให้สะอาด ระหว่างที่ทำปลาถ้าตัวใดยังไม่ได้ทำก็แช่ไว้ในถังแช่เย็นเพื่อให้ปลาสดอยู่เสมอ

3.นำปลาที่แล่เสร็จแล้วมาหมักกับเกลือแช่ในถังใช้น้ำแข็งทับ ประมาณ 1คืน

4.รุ่งเช้านำปลาที่หมักเกลือมาล้างให้สะอาดอีกครั้งหนึ่ง ผึ่งในตะแกรงพอหมาด ๆ นำไปจำหน่าย

โดย สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอผักไห่