ประเพณีปีใหม่ม้ง จังหวัดตาก

, 18 มกราคม 2554
v ประเพณีฉลองปีใหม่ม้ง นี้ชาวม้งเรียกกันว่า น่อเป๊โจ่วฮ์ แปลตรงตัวได้ว่า กินสามสิบ สืบเนื่องจากชาวม้งจะนับช่วงเวลาตามจันทรคติ โดยจะเริ่มนับตั้งแต่ขึ้น ๑ ค่ำ ไปจนถึง ๓๐ ค่ำ (ซึ่งตามปฏิทินจันทรคติจะแบ่งออกเป็นข้างขึ้น ๑๕ ค่ำ และข้างแรม ๑๕ ค่ำ) เมื่อครบ ๓๐ ค่ำ จึงนับเป็น ๑ เดือน ดังนั้นในวันสุดท้าย (๓๐ ค่ำ) ของเดือนสุดท้าย (เดือนที่ ๑๒) ของปีจึงถือได้ว่าเป็นวันส่งท้ายปีเก่า ช่วงวันฉลองปีใหม่ส่วนใหญ่จะตกอยู่ประมาณช่วงเดือน พฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม จะมีการจัดการละเล่นต่าง ๆ เช่น การละเล่นลูกช่วง การตีลูกข่าง การร้องเพลงม้ง