พระครูอมรธรรมประยุต

, 19 กันยายน 2555


พระครูอมรธรรมประยุต ตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ และพระมหาเถระอาวุโสระดับต้นๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ มีเกียรติคุณเกริกไกรในการเทศน์มหาชาติกัณฑ์มัทรี เพราะท่านมีน้ำเสียงไพเราะและลีลาเป็นเลิศ ยกย่องกันว่าเป็นนักเทศน์มหาชาติกัณฑ์มัทรีอันดับหนึ่งของล้านนาไทยในสมัยก่อน แต่หลวงพ่อก็หยุดเทศน์มาหลายสิบปีแล้ว ด้วยกิตติศัพท์ดังว่ามานี้ ปีนั้นผู้เขียนสอบได้เปรียญ 5 ประโยคแล้ว สอบเข้า มจร. วัดสวนดอกเชียงใหม่ได้ แต่ไม่อยากเรียน ระเหเร่ร่อนออกไปอยู่ที่วัดสันโค้ง อำเภอสันกำแพง คุยกับหลวงตาทองดำ ท่านก็แนะนำว่า "เณรอยากมีหม้อแก๋งตองกิ๋นบ่เสี้ยงก่อ ถ้าใคร่ได้ก็หื้อหัดเฮียนเทศน์มัทรี"ผู้เขียนก็ถามหาครูบาอาจารย์ว่าในลานนาไทยเรานี้มีใครที่ได้รับยกย่องว่าเป็นสุดยอด ท่านก็บอกชื่อ "พระครูอมรธรรมประยุตแห่งวัดแม่ริม"ให้ จากนั้นผู้เขียนจึงนั่งรถโดยสารจากสันกำแพงมายังวัดแม่ริม เข้าไปกราบและขอเรียนกับท่าน แม้ว่าจะไม่ได้เทศน์เป็นจริงเป็นจัง แต่การได้ศึกษากับท่านตัวต่อตัวก็นับว่าเป็นประสบการณ์ที่หายาก แบบว่าพระเณรสมัยนี้ไม่เคยมีใครเรียนกันแล้วปัจจุบันท่านมรณะภาพแล้ว เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2554 และพระราชทานเพลิงศพเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2555