ฟ้อนบายศรีมิ่งขวัญเมือง

, 19 กันยายน 2555

ชาวบ้านตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ส่วนใหญ่อพยพมาจากพื้นที่ทางภาคอีสาน เช่น จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นต้น ชาวบ้านยังยึดถือและรักษาประเพณีบายศรีสู่ขวัญ ซึ่งเชื่อกันว่าการทำพิธีบายศรีสู่ขวัญนั้น สร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่ผู้ร่วมพิธีสำหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง งานเลี้ยงขันโตก การแสดงในเทศกาลวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาหรืองานรื่นเริงต่าง ๆ ตามสมควร

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน จึงได้นำการประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญนี้มาแต่งเป็นบทเพลงประกอบการแสดงฟ้อนบายศรี ซึ่งใช้ชื่อเพลงว่า เพลงบายศรีมิ่งขวัญเมือง เนื้อหาของบทเพลงแสดงให้เห็นถึงความร่มเย็น ความสงบสุข ความเป็นศิริมงคลของบ้านเมือง บทบรรเลงใช้ทำนองบายศรีสู่ขวัญ โดยให้นักเรียนผู้ร่วมแสดงร้องสด และดนตรีที่ใช้ประกอบบทเพลง ได้แก่ ดนตรีพื้นบ้านของภาคอีสาน (โปงลาง) ซึ่งประกอบด้วย โปงลาง พิณ โหวด กลอง ฉิ่ง ฉาบเล็กและฉาบใหญ่ เบส และแคน

ผู้แสดงฟ้อนบายศรีมิ่งขวัญเมือง มีจำนวนประมาณ ๘ คน คนร้อง ๑ คน รวม ๙ คน การแต่งกายของผู้แสดงประกอบเพลงบายศรีมิ่งขวัญเมือง จะใส่เสื้อแขนกระบอก ผ้าถุงพื้นบ้านยาว ห่มสไบ คาดเข็มขัดเงิน มีดอกไม้ทัดผม เครื่องประดับ มีปิ่นเงิน กำไลข้อมือ สร้อยสังวาล สร้อยคอ และต่างหู ท่ารำฟ้อนเป็นศิลปะการร่ายรำ ที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นมรดกทางภูมิปัญญาของชาวบ้านทางภาคอีสาน