ว่าววงเดือน หรือวาบูแล

, 19 กันยายน 2555

นิยมเล่นกันหลังฤดูเก็บเกี่ยว ซึ่งนอกจากจะประชันของใครลอยสูงบนน่านฟ้าแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงศิลปะการตกแต่งลวดลายอันวิจิตรงดงามลงบนตัวว่าว ซึ่งเป็นลวดลายประจำถิ่นตามแบบฉบับมลายู สะท้อนความภาคภูมิใจในการสืบสานเอกลักษณ์ และวิถีคนท้องถิ่นชายแดนใต้ ว่าววงเดือน หรือวาบูแล ได้ผลิตและจำหน่ายโดย พิพิธภัณฑ์ขุนละหาร 60/4 หมู่ที่ 7 ตำบลละหาร อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส โทร 073 591222