วัดเนินสะอาด (วัดยางเอน)

, 21 กันยายน 2555

วัดเนินสะอาด (วัดยางเอน) ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ได้รับอนุญาตให้สร้างเป็นวัดเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๑ เนื้อที่ดินวัดเดิม (ที่ตั้งวัดปัจจุบัน) ได้รับจากการบริจาค จำนวน ๖ ไร่ ๒ งาน ต่อมาผู้มีจิตศรัทธาได้บริจาคเพิ่มอีก ๖ ไร่ ๒ งาน ซึ่งอยู่ห่างจากบริเวณที่ตั้งวัดประมาณ ๑ กิโลเมตร เป็นที่ดินว่างเปล่า วัดจะมีกิจกรรมปฏิบัติธรรมข้ามปี ช่วงปีใหม่ จำนวน ๕ วัน โดยเริ่มกิจกรรมดังกล่าวมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๒ วิสัยทัศน์ของวัดคือ สะอาด สงบ สวยงาม ฉะนั้น ภายในบริเวณวัดเนินสะอาดจึงได้รับการดูแลให้มีความสะอาดสวยงาม มีการจัดวางสิ่งปลูกสร้างอย่างเป็นระบบ และเจ้าอาวาสมีแนวความคิดสร้างสันต์ในการนำฐานศาลพระภูมิที่ไม่ใช้แล้วนำมาเป็นเสาโคมไฟ ปัจจุบันมีพระจำพรรษาอยู่ จำนวน ๓ รูป

ศาสนสถาน และปูชนียวัตถุประกอบด้วย

๑. กุฏิ ๔ หลัง

๒. ศาลาการเปรียญ ๑ หลัง

๓. ศาลาอเนกประสงค์ จำนวน ๑ หลัง

๔. เมรุ

๕. ลานธรรม

๖. ศาลาปฏิบัติธรรม

๗. รูปปั้นหลวงปู่ทวด

๘. อาคารสำหรับฝึกหัดอาชีพ