นางสาวสาวิตรี พรมแก้ว

, 27 กันยายน 2555

นางสาวสาวิตรี พรมแก้วเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของอำเภอเขาย้อยผู้หนึ่ง ที่มีความรู้ ความสามารถในการผูกผ้าในงานพิธีต่าง ๆ เช่น งานมงคลสมรส งานบวช งานขึ้นบ้านใหม่ และงานพิธีการสวดพระอภิธรรมต่าง ๆ เป็นต้น และ สามารถให้ความรู้แก่ผู้ที่ต้องการศึกษาหาความรู้ได้ และยังเป็นบุคคลที่ชอบช่วยเหลืองานทุก ๆด้าน จึงนับได้ว่าเป็นบุคคลทางวัฒนธรรมที่ดีคนหนึ่ง เมื่อมีงานที่ใดจะชอบออกไปช่วยเหลืองานอยู่เสมอ เช่น ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี จัดขึ้นที่วัดห้วยหลวง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี นางสาวสาวิตรี พรมแก้ว จะออกไปช่วยผูกผ้าตามฃุ้มต่าง ๆจนแล้วเสร็จ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 083 – 6944125