นางศรีมอญ เตรียมทะนะ

, 29 กันยายน 2555

นางศรีมอญ เตรียมทะนะ เกิดเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๐๘ อยู่บ้านเลขที่่ ๖ หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย เป็นประธานแม่บ้านบ้านยายเหนือ อุทิศตนให้กับกิจกรรมของชุมชนเป็นอย่างมาก มีความชำนาญและเชี่ยวชาญในการประกอบอาหารและขนมพื้นบ้านเช่น ขนมสั่น ขนมเกลือ ขนมหัวหงอก ขนมเทียน ฯลฯ