จานลายโบราณ

, 29 กันยายน 2555

จานลายโบราณ หมายถึงเป็นมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่นในสมัยโบราณซึ่งจะมีอายุประมาณ ๙๐ปีซึ่งจะมีลักษณะและลวดลายที่โดดเด่นซึ่งในปัจจุบันจะหาชมได้ยากเพราะเป็นวัตถุทางโบราณที่มีราคาแพงและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่จะเก็บไว้ประดับบ้าน และตั้งโชว์เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้อีกด้วย