ยาอ้วนสำหรับสัตว์

, 03 ตุลาคม 2555

สมุนไพรบำรุงร่างกายสำหรับสัตว์วัตถุดิบ๑.บอระเพ็ด ๒.กล้วยน้ำว้า ๓.กากน้ำตาล+น้ำ

วิธีทำนำวัตถุดิบทั้งหมดในอัตราส่วน ๓ต่อ๑ต่อ๑0 มาหมักรวมกันในถังปิดฝาให้แน่นนำไปเก็บไว้ในที่ร่ม ใช่เวลาหมัก ๓เดือน ถึงจะนำน้ำหหมักมาใช่ได้

ข้อบ่งใช่สุกรน้ำหนัก ๕ช้อนแกง ต่อ การให้อาหาร ๑ครั้ง ต่อตัวหรือผสมน้ำให้กินเป็ด/ไก่น้ำหมัก ๕ช้อนแกงต่อน้ำ ๑0 ลิตรโค/กระบือน้ำหมัก ๑0ช้อนแกงต่อน้ำ ๒0ลิตร ให้กินทุกวันหรือผสมน้ำไว้ภายในคอกให้กิน