นายสวาท นาสารีย์

, 03 ตุลาคม 2555


นายสวาท นาสารีย์ อายุ ๗๙ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๒๑ หมู่ที่ ๙ บ้านหัวเมือง ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการจักสาน มีประสบการณ์มากกว่า ๕๐ ปี เรียนรู้ประสบการณ์จากบิดา ผลงานที่ผลิตได้แก่ ตะกร้า กระติบข้าว หวด มวย พัด ข้อง ไซดักปลา ผลงานเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน เรียนรู้ประสบการณ์จากบิดา ภูมิปัญญาในท้องถิ่น ฝึกลองทำจนเกิดความชำนาญ ฝีมือดีเป็นที่รู้จักของชุมชน