การทำกรงนก (หัวจุก)

, 09 ตุลาคม 2555

ประเภทและลักษณะ

๑ โครงสร้างส่วนใหญ่ใบหน้าใหญ่สันปากบนและล้างใหญ่

๒ ฐานจุกแน่นเต็มขนจุกสั้นชี้ข้างบน

๓ ดวงตากลมใส

ประวัติความเป็นมา

ปัจจุบันนี้มีการทำกรงนกกันมาก เพราะมีลูกค้ามารับกรงนกถังที่บ้านโดยลูกค้าจะโทรมาสั่งว่าต้องการขนาดและรูปแบบใด เมื่อครบกำหนดก็จะมารับสินค้า บางครั้งก็จะสั่งสินค้าเพิ่มในวันที่ขายสินค้าว่างวดต่อไป ต้องการสินค้าแบบไหนและเมื่อพ่อค้าคนกลางเรื่มให้ทำ และส่งเสริมสินค้าให้ลองไปขายดูพอเริ่มขายได้ตลอดและเป็นที่ยอมรับก็เลยทำเป็นอาชีพปัจจุบันคนในชุมชนบ้านปาเซปูเตะ ตำบลปากู อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี๙๔๑๔๐ เกือบ ๓๐% ทำกรงนกเป็นอาชีพหลัก

ความเชื่อที่เกี่ยวข้อง

การเล่นนกกรรงหัวจุมีความเชื่อเกี่ยวกับลักษณะคล้ายๆกัยนกหัวจุแต่ไม่มีตำรัยตำรา เหมัอนนกหัวจุมีแต่การพูดต่อๆ กันมา

วัสดุที่ใช้(ประเภทผ้าทำจากฝ่าย ไหม เส้นทอง เส้นเงิน เป็นต้น ประเภทประทิ่นบอกส่วนผสมทุกชนิด)

๑ ไม้ไผ่

๒ หวาย

๓ ลวด

๔ กื่งไม้สำหรับเกาะ

๕ แชล็ค

วิธีทำ (ใช้วิธีทอ ถักหรือพิมพ์ เป็นต้น บอกกรรมวิธีและขั้นตอนต่าง ๆ อย่างละเอียด เครื่องมือที่ใช้ เทคนิควิธีการ)

๑. ขดหวาย ม้วนไว้ประมาณ ๒-๓ วัน

๒.ขดตัดตามขนาดต้องการ

๓.ใช้สว่าน/ เครื่องเจาะเจาะรูปที่ขดหวาย

๔.นำไม้ไผ่มาเหลาเป็นซี่

๕.ใช้ซี่ไม้ไผ่ใส่ในรูปขดหวาย บน-ล่าง

สถานที่(วัด วัง บ้านครู โรงเรียน ผู้สอน ผู้เรียน)

บ้านปาเซปูเตะ ตำบลปากู อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี ๙๔๑๔๐