การสานสุ่มไก่

, 20 มกราคม 2554


ใช้สำหรับกักขังควบคุมสัตว์ให้อยู่ในบริเวณจำกัด โดยเฉพาะไก่ชน