การทำงานประดิษฐ์จากหลอดกาแฟ

, 12 ตุลาคม 2555

รายละเอียดข้อมูล

การทำงานประดิษฐ์จากหลอดกาแฟ ของนางเตือน ทองเกษม บ้านสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองไม้ไผ่ ใช้เวลาในการฝึกฝน 7 วัน ทำร่วมกันกับนางสุภาภร กล้าแข็ง แม่บ้านบ้านสุขสวัสดิ์ ศึกษาด้วยตนเอง โดยเริ่มทำเป็นอาชีพเสริมเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2554 ถึงปัจจุบัน มีผลิตภัณฑ์ที่สามารถผลิตได้แก่การสานปลาตะเพียนด้วยหลอดกาแฟ การสานน้องสุนัขด้วยหลอดกาแฟ การสานปูด้วยหลอดกาแฟ การทำโมบายจากหลอดกาแฟ เป็นรูปต่าง ๆ เช่น รูปเสือ รูปปลา รูปสัตว์ต่าง ๆ และการประดิษฐ์เป็นของชำร่วยรูปตุ๊กตาสัตว์ พวงกุญแจและอื่น ๆ เป็นของที่ระลึกในงานแต่งงาน งานเลี้ยงสังสรรค์ งานเลี้ยงต้อนรับ และงานเลี้ยงทั่วไป อาชีพนี้เหมาะสำหรับคนที่ต้องการทำเป็นอาชีพเสริม งานแต่ละชิ้นใช้เวลาในการทำโดยไม่ต้องลงทุน ในเรื่องวัสดุอุปกรณ์มากเหมือนกับการทำงานประดิษฐ์ชนิดอื่น