โรงทานน้ำ วัดพระธาตุภูเพ็ก

, 02 พฤศจิกายน 2555

ร้านอัมรินทร์ก๊อปปี้ ตั้งโรงทานน้ำหวานชาเย็น ชามะนาว น้ำปานะ น้ำโอวัลติน กาแฟ และน้ำแดง และยังมีขนมหมี่กรอบอร่อยๆ วันที่่ 29 เดือนตุลาคม 2555 เป็นวันข้างขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 วัดพระธาตุภูเพ็กมีการจัดทำโรงทานและการกวนข้าวทิพย์ คณะบุญและศรัทธาจากหลายๆ แห่งในจังหวัดสกลนครร่วมกันทำโรงทาน ณ บริเวณวัดพระธาตุภูเพ็ก การจัดตั้งโรงทานถือว่าเป็นบุญกุศลอย่างแรงกล้า เพื่อให้ญาติโยมพุทธศาสนิกชนที่ได้มาร่วมทำบุญได้มีอาหารรับประทาน เพื่อที่จะได้ปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่และไม่ก่อความกังวลในจิตใจ อนิสงส์ในการทำโรงทานนี้มีความเชื่อว่า ผู้ที่ทำโรงทานเมื่อถึงแก่กรรมไป ถ้าเกิดชาติหน้าหรือภพหน้าก็จะได้มีข้าธาตุบริวาร ดังนั้นจึงมีผู้ที่ประสงค์จัดตั้งโรงทานเมื่อมีงานทำบุญในวัด