อุโบสถวัดโล่ห์สุทธาวาส

, 21 มกราคม 2554


เป็นอุโบสถ 2 ชั้น โครงสร้างก่ออิฐถือปูน มีลวดลายไทย ประกอบสวยงาม ลักษณะสถาปัตยกรรมไทย เริ่มก่อสร้างปี พ.ศ.2548 แทนอุโบสถหลังเดิมที่ชำรุดและน้ำท่วม เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา