กระถางดินเผาขนาดเล็ก

, 30 พฤศจิกายน 2542

ชื่อ กระถางดินเผาขนาดเล็ก
ประเภทและลักษณะ ภาชนะปลูกต้นไม้ เป็นเครื่องปั้นดินเผาแบบไม่เคลือบ
ประวัติความเป็นมา บ้านทุ่งหลวง เป็นตำบลหนึ่งที่อยู่ในเขตอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ซึ่งถือเป็นแหล่งอุตสาหกรรมในครัวเรือนที่มีชื่อเสียงแหล่งหนึ่งของจังหวัดสุโขทัย ที่ผลิตเครื่องปั้นดินเผา
เครื่องปั้นดินเผาของบ้านทุ่งหลวงจะมีลักษณะที่เด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่เรียนรู้สืบทอดจากบรรพบุรุษที่ถ่ายทอดกันมา ส่วนใหญ่จะทำเป็นอาชีพเสริมหลังว่างจากงานเกษตรกรรม ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจะจัดอยู่ในประเภทเครื่องปั้นดินเผาไม่เคลือบ เป็นของประดับเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวัน อาทิ กระถาง หม้อ ดิน โอ่ง คนโท กาน้ำ ของชำร่วย และของประดับตกแต่งบ้าน ต่างๆ
ความเชื่อที่เกี่ยวข้อง -
วัสดุที่ใช้ ดินเหนียว แม่พิมพ์
วิธีทำ การทำกระถางดินเผาขนาดเล็ก จะแตกต่างจากการทำกระถางขนาดใหญ่ คือจะใช้วิธีการหล่อแบบซึ่งสามารถได้จำนวนเยอะ รวดเร็ว ยังมีความละเอียดและแบบที่เหมือนกันทุกชิ้น โดยมีขั้นตอนดังนี้
1.อย่างแรกต้องการเตรียมดิน คัดแยกสิ่งสกปรก สิ่งเจือปนต่างๆ ออก โดยการกรองหรือร่อนให้ละเอียด นำไปหมักในบ่อ เพื่อทำเป็นน้ำดิน (Slip)
2.การขึ้นรูปจะใช้แบบหล่อหรือแม่พิมพ์ (Mould) ปลาสเตอร์ (จะต้องทำจัดเตรียมแม่พิมพ์ก่อน) โดยนำน้ำดินมาหยอดลงในแม่พิมพ์ที่เตรียมไว้ ทิ้งไว้ให้น้ำดินแห้ง โดยนำไปตากแดดโดยมีพลาสติกหรือสิ่งปิดไว้
3.เมื่อชิ้นแห้งพอหมาดแล้ว แกะชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์ นำชิ้นงานออกมาตรวจดูความเรียบร้อย ตกแต่ง ในขณะที่ติดยังหมาดอยู่ นำมาขูดขีด แกะลวดลาย หรือฉลุลวดลาย ตามที่ต้องการ
4. เสร็จแล้วนำมาตากให้แห้ง ก่อนจะนำมาเผา เพื่อป้องกันไม่ให้ชิ้นงานแตกร้าว เสียหายได้
5.ส่วนเตาเผาที่ใช้ทำการผลิตส่วนใหญ่ใช้เตากลบ (การเผาบนดิน) ซึ่งเป็นวิธีการเผาที่มีมาแต่โบร่ำโบราณ จะใช้ไม้ กิ่งไม้ เศษไม้ขนาดต่าง มาเป็นเชื้อเพลิงในการเผา เมื่อเผาเสร็จต้องทิ้งให้เย็นก่อนจะนำออกมา
บทบาทหน้าที่และความสำคัญในอดีตและปัจจุบัน -
วิธีการเรียนการสอน มีการสืบทอดและสอนกันภายในครอบครัว และชุมชน
ประโยชน์ของภูมิปัญญา การทำเครื่องปั้นดินเผาเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน และสร้างชื่อเสียงให้ชุมชน
สถานที่ บ้านทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย