การตกปลาหมึกสาย

, 30 พฤศจิกายน 2542

การตกปลาหมึกสาย ของคุณวิมล พึ่งสติ ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เป็นการประมง มีประวัติความเป็นมาคือ ในสมัยก่อนมีการใช้เรือลากอวน โดยมีวิธีการคิดและต้นแบบนำมาดัดแปลงวิธีการทำกันเอง ชาวบ้านสังเกตเห็นว่าในช่วงที่มีลมแรงปลาหมึกสายจะออกมาหลบอยู๋ที่หอยกาบ ชาวประมงเห็นเช่นนั้นจึงคิดหาวิธีการดักปลาหมึกสายกันขึ้นมาเองหรือที่เรียกกันว่าภูมิปัญญาชาวบ้าน ซึ่งมีวิธีการก็คือ การใช้เปลือกหอยสังข์มาร้อยต่อๆกันให้ยาวๆ แล้วผูกกับเชือก สำหรับระยะเวลาในการดักจับในแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 1 คืน ซึ่งวิธีการเช่นนี้ได้ทำมาประมาณ 7-8 ปีแล้ว วัสดุที่ใช้ ก็จะมี เปลือกหอยสังข์ เชือกสีเหลือก วิธีการทำก็คือ ต้องเจาะเปลือกหอยให้เป็นรูก่อนแล้วนำไปร้อยเชือกที่เตรียมไว้ วิธีการนี้เป็นวิธีการสืบทอดกันมาสมัยปู่ย่าตายาย หรือที่เรียกกันว่ารุ่นต่อรุ่น สำหรับประโยชน์ที่ได้คือใช้มาประกอบอาหาร และจำหน่าย สถานที่คือ ท่าเทียบเรือประมงหาดเจ้าสำราญ