ศาลเจ้าพ่อขุนด่าน

, 30 พฤศจิกายน 2542

ศาลเจ้าพ่อขุนด่านจัดสร้างโดยคณะศิษย์พระโพธิสัตว์ เมื่อปี พ.ศ. 2537 ตั้งอยู่บริเวณทางด้านขวามือเลยแนวเขตของรั้วโรงเรียนวัดเขาวงกต ก่อนถึงวัดเขาวงกต
สาระสำคัญวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นสถานที่กราบไหว้ บูชาเจ้าพ่อขุนด่าน
กลุ่มคนที่เชื่อ ชาวบ้านในตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรงและบุคคลทั่วไป
โอกาส ฤดูกาล เวลา สถานที่ สามารถกราบไว้ได้ทุกเวลา