การไหว้แม่โพสพ

, 30 พฤศจิกายน 2542

ชาวนาจะกราบไหว้บูชาแม่โพสพในการปลูกข้าวทุกครั้ง เพื่อเป็นการขอขมาและขอพรให้ข้าวออกรวงได้ผลผลิตอย่างเต็มที่ พิธีการทำขวัญข้าวจึงเกิดขึ้นเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาช้านาน ในทุกภาคของประเทศ พิธีการทำขวัญข้าวแตกต่างกันไป แต่ส่วนใหญ่จะกระทำกัน 2 ครั้ง ครั้งแรกเริ่มเมื่อข้าวตั้งท้อง หรือเมื่อต้นข้าวเจริญเติบโตเริ่มออกรวง เชื่อว่าแม่โพสพกำลังตั้งท้องจะมีการทำพิธีสู่ขวัญ ทำขวัญข้าวในทุ่งนา ครั้งที่ 2 เป็นการรับขวัญข้าวเข้ายุ้ง จะกระทำหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวเพื่อนำไปเก็บไว้ในยุ้งข้าว ชาวนาบางคนอาจทำง่ายๆ โดยเกี่ยวข้าวกอสุดท้ายในนาแล้วกล่าวคำเรียกขวัญว่า “ขวัญเอยมาเถิดนะขวัญแม่โพสพเอย” หรือบางคนจะคัดข้าวรวงที่งามที่สุด 4-5 รวง มัดติดกันไว้ใต้เรือน แล้วเรียกขวัญข้าวให้ไปอยู่ในยุ้งฉาง