โอ่งโบราณ

, 30 พฤศจิกายน 2555

เป็นโอ่งสมัยโบราณ ทรงสูง ก้นแคบปากกว้าง สีน้ำตาลออกดำแดง สูง 29 นิ้ว ปากโอ่งกว้าง 16.5 นิ้ว เส้นรอบวง 75 นิ้ว